/ Facebook / Twitter
 
 

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

 
 
 
 
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm kapsamında çıkarmış olduğu 663 sayılı KHK ile tüm illerde Kamu Hastaneler Birliği kurulmuştur. İldeki tüm kamu hastaneleri genel sekreterliğe bağlanmıştır. 

   Kamu Hastanelerinde staj yapacak olan öğrencilerin daha hızlı ve verimli hizmet alabilmesi için sağlıkla ilgili tüm branşlarda okuyan kişilerin staj işlemleri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasında hizmet vermektedir) yürütülecektir. 

   İlimizde Staj yapacak öğrencilerin müracaatlarını aşağıdaki belirtilen açıklamalar doğrultusunda  yapmaları gerekmektedir.
  
    
   Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik  okuyan öğrenciler stajlarını Karabük İlinde bulunan Kamu Hastanelerinin birinde  yapmak istiyorsa ö
ğrenim gördükleri Kurumlardan alacakları “Müdürlüğümüz ve bağlı Birimlerinde staj yapacağına ve sigorta işlemlerinin Kurumlarınca karşılanacağına dair resmi yazı ve Öğrenci Belgesi”  ile birlikte Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.


   İl Halk Sağlığı Müdürlüğü  ve bağlı birimlerinde (Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarı) staj yapacak olan öğrencilerin ise İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Lisans Tamamlama Uygulamaları (Ebelik ve Hemşirelik Lisans Tamamlama okuyan öğrenciler) Bakanlığımız 20.12.2012 tarih ve 34846 sayılı yazıları doğrultusunda “il uygulama koordinatörü Sağlık Müdürüdür “ ibaresi nedeniyle müracaatlarını Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğüne yapacaklardır. 
 

Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Ebelik Bölümü Staj Başvuru Dilekçesi

Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Hemşirelik  Bölümü Staj Başvuru Dilekçesi

Ebelik Uygulama Değerlendirme Dosyası

Hemşirelik Uygulama Değerlendirme Dosyası 
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi